Środki na działalność ZUS pochodzą z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z opłat i prowizji związanych z realizacją przez ZUS zadań zleconych przez państwo, np. obsługi rent socjalnych, poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy ewidencjonowania i przekazywania składek do OFE.

W 2009 roku odpis z FUS, którego wysokość określona została w ustawie budżetowej, miał wynieść 3,973 mld zł. Przychody oszacowano wstępnie na 305 mln zł. Po korekcie budżetu ZUS będzie miał o 455 mln zł mniej.

"Staramy się wyodrębnić wydatki, których poniesienie w 2009 roku jest niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Zakładu oraz wydatki, których realizacja mogłaby zostać ewentualnie przesunięta w czasie na następny rok bez negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania instytucji" - powiedziała Maria Szczur z zarządu ZUS.

Prezes ZUS Sylwester Rypiński przypomniał, że ZUS od kilku lat prowadzi program oszczędnościowy.