Aktywa zagraniczne netto wzrosły na koniec stycznia do 58.799,4 mln zł, czyli o 22,8% m/m, natomiast liczone w euro - o 15,4% m/m do 13.245,5 mln euro.