Podczas rozmowy z dziennikarzami Zoellick zauważył: "Kryzys finansowy zamienił się w gospodarczy, bezrobocie wzrosło i jeśli nie zostaną podjęte działania, może przekształcić się w humanitarny". To zaś - podkreślił - może doprowadzić do wzrostu liczby biednych na całym świecie o 46 milionów.

Zoellick zaapelował do krajów G7, by przeznaczyły więcej funduszy na walkę z ubóstwem.