Jak powiedział członek chińskich władz monetarnych Yi Gang, bank centralny ChRL jest „absolutnie zdeterminowany”, aby zapobiec deflacji. „Będziemy kontynuowali umiarkowanie luźną politykę pieniężną poprzez używanie różnych narzędzi – w tym niskich stóp procentowych.” – powiedział Yi.

Obecnie główna stopa procentowa w Chinach wynosi 2,25 procent.