Ministerstwo Finansów poinformowało także, że wpływ z euroobligacji nominowanej w euro o wartości 1 mld euro nastąpił w dniu 2 lutego br.

Ministerstwo Finansów nie przeprowadzało w styczniu operacji na rynku walutowym. W 2008, 2007 i 2006 roku MF nie przeprowadzało operacji na rynku. W 2005 roku MF wymieniło na rynku waluty o wartości 7.292,0 mln zł.

Ministerstwo Finansów zapłaciło w styczniu 2009 roku 1.504,8 mln euro kapitału od długu zagranicznego oraz 289,8 mln euro odsetek