ZIiT z Krakowa unieważnił przetarg z udziałem ZUEWarszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Przetarg Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na przebudowę torowiska wraz z przebudową układu drogowego w Krakowie, w którym oferta ZUE i KZN Rail została uznana za najkorzystniejsza, został unieważniony, poinformowała spółka.

"Spółka powzięła informację o unieważnieniu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne w Krakowie pn. 'Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla -Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę'" - czytamy w komunikacie.

Spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym 11 czerwca 2018 r.

"Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych, ponieważ złożona przez spółkę w ramach konsorcjum oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" - czytamy także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)