Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Minde Sp. z o.o. - spółka zależna od Murapolu, podpisała umowę z Awbud S.A. na wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15, podała spółka. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 70,5 mln zł netto.
"Umowa wchodzi w życie pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących warunków:
1) wydania przez właściwy organ ostatecznego pozwolenia na budowę przedmiotu umowy;
2) wydania decyzji o udzieleniu kredytu na sfinansowanie wykonania przedmiotu umowy przez bank, w którym Inwestor złożył już wniosek o udzielenie kredytu na sfinansowanie wykonania przedmiotu umowy lub przez inny bank, do którego Inwestor złoży taki wniosek;3) w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy inwestor przekaże wykonawcy na piśmie informację o ziszczeniu się warunków wskazanych w pkt 1) oraz pkt 2) powyżej bądź informację o braku ziszczenia się obu tych warunków łącznie lub ziszczeniu się tylko jednego z nich" - czytamy w komunikacie.
Spółka wyjaśnia, że w przypadku nieziszczenia się tych warunków i nie wejścia w życie umowy, strony podejmą dalsze negocjacje dotyczące zawarcia umowy na realizację przedmiotu umowy i wszelkie niezbędne czynności umożliwiające zawarcie i wejście w życie tej umowy.
"Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu, który nastąpi w terminie do 30 dni od ziszczenia się warunków zawieszających, o których mowa powyżej. Zgodnie z harmonogramem prac wykonanie powinno nastąpić do dnia 28 maja 2020 r." - czytamy dalej.
Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań w 2017 r.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. Murapol posiada łącznie 66% akcji Awbudu.
(ISBnews)