KNF chce obniżyć mBankowi bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 0,5%


Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank z 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko na 0,5%, podał bank.
"W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez bank, jest podstawą do tego, by na bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 0,75%" - czytamy w komunikacie.
Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także.
KSF w grudniu ub. r. wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Wcześniej, decyzją KNF z 4 października 2016 r. bank utrzymywał na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)