List intencyjny w sprawie zakresu i formy przekazania nadzoru nad podmiotami stoczniowymi Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisali w piątek prezes Funduszu Rozwoju Spółek Paweł Kolczyński i p.o. prezesa MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego funduszem Mars Leszek Milczarek. Fundusz Mars to większościowy udziałowiec obu stoczniowych spółek.

"Przemysł stoczniowy był niepełny, bo mieliśmy tylko i wyłącznie nadzór merytoryczny, nie byliśmy właścicielami – nazywając wprost – przemysłu stoczniowego. Ta branża znajdowała się w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, w związku z tym zawsze ten element nie był do końca zależny od nas" – powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Dodał, że podpisanie listu intencyjnego w sprawie przekazania nadzoru nad Stocznią Szczecińską (Szczecińskim Parkiem Przemysłowym) i Stocznią Remontową "Gryfia" pod nadzór MGMiŻŚ to "element większego planu".

"Myślę, że to jest dopełnienie tego procesu, który potrwa do końca roku, bo w ostateczności cały przemysł stoczniowy, który znajduje się w Ministerstwie Obrony Narodowej przejdzie pod naszą jurysdykcję. (…) Dzisiaj gospodarka morska jest już kompletna" – powiedział Gróbarczyk.

Na podstawie listu intencyjnego udziały stoczni należące do Funduszu Inwestycyjnego Mars przejdą pod nadzór MGMiŻŚ za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Reklama

"Aktywa stoczniowe zostaną przekazane w okresie dwóch i pół miesiąca. Tak założyliśmy już ostatecznym podpisaniem umowy. Cały proces ma się zakończyć do końca tego roku i w ten sposób sto procent aktywów stoczniowych znajdujących się w gestii Skarbu Państwa wejdzie w jurysdykcję naszego ministerstwa" - wyjaśnił Gróbarczyk.

Pod koniec grudnia walne zgromadzenie akcjonariuszy Szczecińskiego Parku Przemysłowego podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na "Stocznia Szczecińska".

Szczeciński Park Przemysłowy powołany został do zarządzania aktywami po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej Nowa. Park zarządzał 45 ha z najważniejszą infrastrukturą stoczniową: halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami.

Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowa wstrzymano w styczniu 2009 r., ponieważ Komisja Europejska uznała, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna była niezgodna z unijnym prawem. Majątek stoczni sprzedano, a pracowników zwolniono.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne - w Szczecinie i Świnoujściu. (PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka