"W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach finansowych pogarszają się istotne warunki ekonomiczne otoczenia Banku i jego klientów. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Banku wymaga w takich warunkach utrzymania wysokiej bazy kapitałowej. W związku z tym Zarząd zdecydował o przedłożeniu do rozpatrzenia przez XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wniosku o niewypłacaniu dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2008" - poinformował BRE Bank.

W komunikacie podkreślono, że decyzja zarządu jest zgodna z zaleceniami Komisji Nadzoru Finasowego.

Wniosek Zarządu Banku w sprawie niewypłacania dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2008 zostanie przedłożony do oceny Rady Nadzorczej Banku zgodnie z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.