Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych (ZCH) "Bolesław" zdecydowało o przeznaczeniu 99,67 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego łącznie 202,12 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, podał Stalprodukt, który posiada 94,92% akcji ZGH Bolesław.
Kwota 102,45 mln zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki.
"Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 6 zł brutto. Wypłata dywidendy akcjonariuszom zostanie dokonana przez spółkę w dniu 27 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)