Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 32 mln zł w maju, wzrost o 26% r: r


Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Grupa Mercor pozyskała zamówienia o łącznej wartości około 32 mln zł w maju 2018 r. wobec 25,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 26% r/r, podała spółka. Dwa pierwsze miesiące nowego roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od kwietnia do marca) Grupa rozpoczęła 33-proc. dynamiką wzrostu wartości zamówień, pozyskując łącznie 70,7 mln zł wobec 53,2 mln zł rok wcześniej.
"Nowy rok obrotowy 2018/2019 rozpoczynamy solidną wartością pozyskanych zamówień. Część nowości produktowych wprowadzonych do sprzedaży w ubiegłym roku już generuje wyższe poziomy zamówień. Inne strategiczne nowości, takie jak: płyty mcr Silboard i zestawy DFM Doors do produkcji drzwi, wymagają kolejnych inwestycji w zwiększenie skali produkcji i sprzedaży, by w pełni wykorzystać ich potencjał. To produkty, które docelowo mogą znacznie zmienić strukturę sprzedaży naszej Grupy. Widzimy ogromne perspektywy rozwoju dla wszystkich nowych produktów zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą" - powiedział prezes Mercora Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.
Wyższy poziom zamówień we wszystkich głównych pionach produktowych Grupy to przede wszystkim efekt ostatnich inwestycji w produkcję i innowacyjne produkty. Nowe produkty i rozwiązania, które mają już pozytywny wpływ na poziomy pozyskiwanych zamówień, to m.in. produkty pionu oddymiania (klapy oddymiające mcr Ultra Therm, nowy okienny system oddymiania mcr OSO Therm, systemy oddymiania klatek schodowych) i pionu wentylacji (wentylator oddymiający BORA), podano również.
Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)