"Wojsko Polskie po pierwsze musi być liczniejsze, po drugie, musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, po trzecie, musi się odznaczać wysokim morale i po czwarte - musi być mocno osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spełnienie tych warunków jest realnym bezpieczeństwem" - powiedział w środę Błaszczak. Dodał, że bezpieczeństwo jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego zacieśniane są relacje wewnątrz NATO.

Szef resortu obrony narodowej wyjaśnił, że przez zacieśnianie relacji rozumie m.in. aktywność polskiego wojska. Podkreślił, że polscy żołnierze stacjonują na Łotwie i w Rumunii. "Jesteśmy aktywni również jeżeli chodzi o kontyngenty wojskowe w Afganistanie czy w Iraku" - powiedział Błaszczak. Zaznaczył, że ważna jest rozbudowa liczebna Wojska Polskiego.

Jako jeden ze swoich priorytetów minister wskazał powołanie nowej dywizji wojsk operacyjnych "zlokalizowanej na wschód od Wisły".

"Zależy nam na tym, żeby wojska sojusznicze były liczniejsze (w Polsce), a szczególnie armia Stanów Zjednoczonych" - powiedział Błaszczak. Podkreślił, że ze strony władz Stanów Zjednoczonych zauważył "przychylne oceny" tej kwestii.

Reklama

Mariusz Błaszczak, zapytany o przetargi na śmigłowce dla polskiej armii, powiedział, że "zaległości są potężne", również jeśli chodzi o okręty podwodne, o które - w jego ocenie - należało się postarać kilka lat temu.

"My nie rezygnujemy z żadnego programu modernizacji sił zbrojnych. My tworzymy pewien katalog zadań, my też szeregujemy te zadania" - zaznaczył szef MON. Podkreślił, że najpilniejsze są potrzeby związane ze śmigłowcami zwalczającymi okręty podwodne. Chodzi o nowe śmigłowce ZOP w wersji pokładowej, zastępujące planowane do wycofania śmigłowce SH-2G.

"To jest pierwsza potrzeba. Taką kolejność ułożyliśmy i będziemy realizować te zamówienia" - powiedział Błaszczak.

Minister obrony narodowej, zapytany o terminy przetargów na śmigłowce powiedział, że trwają negocjacje.

"Tu chodzi o duże pieniądze, tu chodzi o to, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale za dobrą cenę. (...) Stworzyłem podstawy finansowe i prawne do tego, żeby te przedsięwzięcia zostały zrealizowane" - podkreślił Błaszczak. Przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie "Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026". Dokument stanowi podstawę do tego, aby można było rozpocząć proces wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt.

"Negocjujemy. Kiedy te negocjacje będą w fazie finalnej, wtedy opinia publiczna pozna ich rezultaty" - powiedział Błaszczak.

Szef MON podkreślił też znaczenie "odbudowy przemysłu zbrojeniowego". "Jest to brane pod uwagę, żeby polskie stocznie brały udział w budowie okrętów podwodnych. To jest jedno z kryteriów, które bardzo mocno jest eksponowane w zamówieniach dotyczących okrętów podwodnych" - zaznaczył Błaszczak.

Dokument "Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026" określa m.in. kierunki modernizacji technicznej Wojska Polskiego dotyczące: sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej, sprzętu dowodzenia i łączności, wyposażenia systemu obrony powietrznej, zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych, kołowych transporterów opancerzonych, średnich samolotów transportowych, okrętów i sprzętu morskiego, sprzętu elektronicznego oraz czołgów.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka