- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao SA zdecydowało w czwartek o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. Łączna wartość dywidendy wynosi 2,07 mld zł.

- Bank Pekao SA obserwuje wśród swoich klientów korporacyjnych zwiększone zainteresowanie rozwojem na rynkach zagranicznych, także przez przejęcia - poinformował PAP Biznes Andrzej Kopyrski, wiceprezes banku.

- Fundusze zarządzane przez spółki zależne Franklin Resources zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie Fabryki Mebli Forte i mają obecnie łącznie 4,94 proc. akcji tej spółki - poinformowało Forte w komunikacie.

- Protektor, producent obuwia ochronnego, zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą 30-85 osób. Spółka liczy na to, że planowane działania obniżą koszty o 4 mln zł rocznie, a jednorazowy koszt odpraw ma wynieść 635 tys. zł - podał Protektor w komunikacie.

- Walne Zgromadzenie MDI Energia zdecydowało o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 3,37 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd Amiki rekomenduje, aby cena w planowanym skupie akcji została ustalona na poziomie nie niższym niż 100 zł i nie wyższym niż 135 zł - podała spółka w komunikacie.

- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wypłaci 2,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 40,2 mln zł.

- Walne zgromadzenie Korporacji Gospodarczej Efekt zdecydowało, aby spółka wypłaciła 1 zł brutto dywidendy na akcję zwykłą i 1,2 zł na akcję uprzywilejowaną - podała spółka w komunikacie.

- Walne zgromadzenie Inter Cars zdecydowało o wypłacie 10,1 mln zł dywidendy z zysku netto za 2017 rok, czyli 0,71 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- CCC wyemituje 29 czerwca w ramach oferty prywatnej do 210 tys. obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł, które przydzieli posiadaczom obligacji serii 1/2014 - podało CCC w komunikacie.

- Zarząd GPW wyznaczył pierwszy dzień notowań akcji spółki Vabun na czwartek, 28 czerwca - poinformowała giełda w uchwale.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================