Telefonia Dialog wypłaci Netii 151,34 mln zł dywidendy za lata 2015-2016Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Telefonii Dialog - spółki zależnej Netii - zdecydowało o wypłacie 151,34 mln zł zł dywidendy za lata 2015-2016 jedynemu wspólnikowi, podała Netia.

"Zgodnie z przywołaną uchwałą, zwyczajne zgromadzenie wspólników Telefonia Dialog postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 w wysokości 67 837 424,08 zł, powiększonego o kwotę 83 502 999,78 zł przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Telefonii Dialog za rok obrotowy 2015 i 2016, tj. w łącznej wysokości 151 340 423,86 zł, w całości na wypłatę dywidendy jedynemu wspólnikowi Telefonii Dialog tj. Netii" - czytamy w komunikacie.

Dywidenda zostanie ujęta w wyniku Netii w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r. i nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Netia, podano także.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)