Prokuratorzy w USA szacują, że bank UBS AG przechowuje około 20 miliardów dolarów w aktywach zamożnych amerykańskich klientów, którzy chcieli w ten sposób ukryć je przed amerykańskim urzędem podatkowym. Bank zarabia na nich około 200 milionów dolarów rocznie.

Władze USA wytoczyły proces kryminalny i cywilny szwajcarskiemu bankowi i decyzja ujawnienia kont jest efektem ugody zawartej przez obie strony. Na jej podstawie UBS zgodził się także zapłacić 780 mln dol. z tytułu rekompensaty za straty dla budżetu USA. Po raz pierwszy w historii szwajcarscy regulatorzy finansowi zezwolili swojemu bankowi na ujawnienie tożsamości klientów. Konta w bankach szwajcarskich od stuleci pozostawały tajne.