Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

"Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz rekomendacją rady nadzorczej spółki dotyczącej tego wniosku, XXVII zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za rok obrotowy 2017, ujawniony w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 136 484 zł postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w tekście uchwały.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)