Karta ta prowadziłaby do ustanowienia "globalnego porządku" świata gospodarki i finansów, który byłby oparty na zasadach wolnego rynku, bez protekcjonizmu, ale jednocześnie pozwoliłby zapobiec "ekscesom" rynków.

"Potrzebujemy nowego globalnego ładu, nowego porozumienie pomiędzy państwami i kontynentami, nie tylko po to, by uzdrowić światowa gospodarkę, ale by oprzeć ją na zdrowych i najlepszych zasadach" - powiedział brytyjski premier Gordon Brown.

Według Merkel przyjęte w niedzielę wspólne stanowisko ośmiu europejskich państw będzie tematem nadzwyczajnego szczytu UE 1 marca, by na spotkaniu G20 w Londynie 2 kwietnia mogło zostać przedstawione jako stanowisko całej UE.