Siedmiu z jedenastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje poluzowania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w lutym o 50 pb, a trzech uważa, że RPP w obawie o kurs złotego, zdecyduje się tylko na 25-pkt. cięcie. Natomiast jeden analityk oczekuje utrzymania stóp na obecnym poziomie.

"Na posiedzeniu Rady zapowiada się burzliwa dyskusja, nie będzie bowiem brakowało głosów, iż należy wstrzymać się z obniżkami ze względu na sytuację na rynku walutowym. Przeważy jednak pogląd prezentowany ostatnio przez profesora Sławińskiego, który odnotował, że sam poziom stóp odgrywa teraz na rynku walutowym drugorzędną rolę. W tej sytuacji Rada skoncentruje się głównie na prognozach wzrostu i inflacji, a te zachęcają do kontynuacji cięć" - powiedział główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień.

Z tezami analizy Kwietnia zgadzają się pozostali eksperci, dodając w swych rozważaniach nieco więcej szczegółowych czynników, które - ich zdaniem - będą decydujące podczas głosowania na decyzją RPP.

"Spadek inflacji do 3,1% r/r oraz znaczące załamanie produkcji przemysłowej prawdopodobnie przesuną środek ciężkości w dyskusji RPP z obaw o kurs złotego w stronę dbałości o rozwój gospodarczy i zaważą na decyzji o kolejnej obniżce stóp procentowych. Aktualnie gospodarka wykazuje szereg procesów wskazujących na dysinflację, więc zagrożenie wzrostu cen w najbliższych miesiącach jest znikome" - oczekuje analityk DZ Banku Janusz Dancewicz.

Ekonomista spodziewa się dalszego spadku inflacji w II kwartale br., aż do 2,5-proc. celu inflacyjnego RPP. W tej sytuacji Dancewicz uważa, że RPP powoli zbliża się do końca cyklu obniżek stóp procentowych i prawdopodobnie w marcu/kwietniu cykl obniżek skończy się na wartości 3,0-3,25%.

"Dane z realnej sfery gospodarki dostarczają Radzie nowych argumentów do dalszych obniżek stóp procentowych. Jeszcze kilkanaście dni temu prawie pewne było, że na najbliższym posiedzeniu stopy procentowe zostaną zredukowane o 50 pb, ale ostatnie gwałtowne osłabienie złotego sprawia, że prognoza ta jest obarczona coraz większym ryzykiem i wyraźnie rosną szanse na to, że ewentualny ruch będzie mniejszy" - dodaje ekonomistka Raiffeisen Bank Polska Marta Petka-Zagajewska.

Pozostali ekonomiści są równie ostrożni w ocenie odwagi RPP do luzowania polityki monetarnej w obliczu bardzo niepewnej sytuacji na rynku walutowym. Uważają, że RPP nie zdecyduje się na większy ruch niż cięcie o 25 pb.

"Rada Polityki Pieniężnej w czasie lutowego posiedzenia będzie kontynuowała cykl obniżek stóp procentowych, ale że skala redukcji stóp będzie mniejsza niż w styczniu i zmieści się w przedziale 25-50 pkt bazowych. W świetle ostatnich wypowiedzi członków Rady najbardziej prawdopodobny rozkład głosów w tym tygodniu jest 5 za stabilnym poziomem stóp i 5 za redukcją stóp, z decydującym głosem prezesa NBP" - powiedziała ekonomistka Banku Pekao SA Agnieszka Decewicz.

Natomiast eksperci z Banku BPH zwracają uwagę, że oprócz decyzji RPP równie ważnym, o ile nie ważniejszym w kontekście przyszłości, będzie prezentacja kluczowych zmiennych najnowszej projekcji inflacyjnej.

"Przed Radą jedna z najtrudniejszych decyzji w tej kadencji. Najnowsza projekcja zapewne wskaże, że sytuacja w sferze realnej usprawiedliwia dalsze obniżki stopy referencyjnej, jednak coraz większym zagrożeniem dla gospodarki i perspektyw inflacji staje się niepewność związana z kursem złotego. Jednak ważąc znaczenie wspomnianych czynników RPP zdecyduje się na ostrożny krok i obniżkę o 25 pb" - uważa główna ekonomistka Banku BPH Maja Goettig.

Tak przekonani nie są jednak eksperci Banku Handlowego i jako jedyni oczekują utrzymania parametrów polityki pieniężnej na obecnym poziomie.

"Oczekujemy pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie 4,25%, choć dopuszczamy również możliwość niewielkiej, maksymalnie 25-pkt obniżki. Za takim ostrożnym podejściem przemawia wyraźne osłabienie złotego w ostatnich tygodniach oraz fakt, że większe obniżki stóp byłyby niespójne z próbami resortu finansów ustabilizowania sytuacji na rynku walutowym" - powiedział analityk BH Piotr Kalisz.

Posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 24-25 lutego, a decyzja zostanie ogłoszona w środę, 25 lutego, we wczesnych godzinach popołudniowych.

W trwającej od kwietnia 2007 do czerwca 2008 serii RPP podwyższała stopy procentowe po 25 pb ośmiokrotnie, w sumie do poziomu 6,0% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Natomiast w listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień i styczeń przyniosły dwa kolejne cięcia po 75 pb.