Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 25,37 mln zł wobec 16,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 895,78 mln zł wobec 753,54 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 104,74 mln zł zysku wobec 15,07 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 3.349,99 mln zł wobec 3.075,91 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 49,17 mln zł zysku netto wobec 27,02 mln zł zysku rok wcześniej.