"Zarząd Rafako stoi na stanowisku, że upadłość jednostki zależnej w świetle następujących po sobie faktów (...) jest rozwiązaniem, które w zaistniałej sytuacji w sposób optymalny chroni interesy akcjonariuszy Rafako" - napisano w komunikacie.

Pod koniec ubiegłego roku trzy banki - ING Bank Śląski, Millennium i Fortis Bank Polska - rozwiązały umowy z Elwo, na podstawie których dokonywane były walutowe transakcje terminowe.