Bioton 

Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen. "3 lipca 2018 roku Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej z 15 maja 2018 roku. Tym samym spełniony został ostatni z warunków zawieszających uzgodnionych przez strony umowy. W konsekwencji inwestor zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen Ltd" - czytamy w komunikacie.  

>>> Zobacz też rekomendacje    

Prime Car Management

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 34 852 pojazdy finansowane na 30 czerwca 2017 r., podał Prime Car Management (PCM). >>>>  

Archicom

Archicom sprzedał 389 lokali w I kw. 2018 r., czyli o 65,5% więcej r/r, podała spółka. Od początku roku sprzedaż sięgnęła 646 lokali, co oznacza wzrost o 7,5% r/r. >>>>  

Ferrum

Rada nadzorcza Ferrum odwołała wiceprezesa zarządu Włodzimierza Kasztalskiego i powołała do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Honoratę Szlachetka, podała spółka. >>>>  

Polnord

Polnord wprowadził do sprzedaży 113 mieszkań zaprojektowanych w ramach osiedla Wilania w Wilanowie, poinformowała spółka. >>>>  

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały o spłacie zapadających w lipcu 2018 r. obligacji serii D. Łączna wartość nominalna spłaconych obligacji wynosi 7 mln zł, natomiast wartość wszystkich obligacji wykupionych przez spółkę w tym roku wynosi 18 mln zł. Spłata obligacji serii D oznacza realizację ostatniego etapu rekonstrukcji zewnętrznych źródeł finansowania spółki. >>>> 

Dom Development

Dom Development sprzedał netto 802 lokali netto i przekazał 1 025 lokali w II kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

Marvipol 

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu wzrosła o 26,6% r/r do 233, a liczba przekazań wzrosła do 121, czyli o 764,3%, w II kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>> 

Plan rozwoju segmentu mieszkaniowego Marvipolu Development na 2018 r. zakłada dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży i kilkudziesięcioprocentowy wzrost średniej wartości zawartych umów, poinformował prezes Mariusz Książek. >>>> 

Budimex

Budimex wybuduje kolejny odcinek drogi ekspresowej Via Baltica w województwie warmińsko-mazurskim. Droga powstanie na odcinku od Raczek do węzła Wysokie i będzie kosztowała 484 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w środę umowę na realizację tego odcinka. >>>>   

Atal

Atal zakontraktował 1 296 lokali w I poł. 2018 r., na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego, poinformowała spółka. Spółka zakłada, że w całym 2018 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie od 2700 do 3000. "Kontraktacja w pierwszym półroczu 2018 była zgodna z naszymi przewidywaniami. Sprzedaż ustabilizowała się na wysokim poziomie i według naszych założeń na koniec roku powinna wynieść ok. 2700-3000 lokali. Sytuacja na rynku mieszkaniowym od strony popytowej jest dobra. W związku z tym obecnie pracujemy nad stałym poszerzaniem naszej oferty we wszystkich siedmiu miastach, w których prowadzimy działalność, by móc w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowania klientów" - powiedział prezes Atal Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal rozpoczął sprzedaż 199 mieszkań i 13 lokali usługowych w II etapie inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi, poinformowała spółka. Planowany termin oddania do użytku II etapu inwestycji to III kw. 2020 roku. "Apartamenty Drewnowska 43 to projekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Blisko 70% lokali z pierwszego etapu inwestycji znalazło już swoich nabywców. Osiedle wyróżnia się przemyślaną architekturą, wysokim standardem oraz doskonałą lokalizacją. Wszystko to sprawia, że Apartamenty Drewnowska 43 są jedną z najciekawszych propozycji dostępnych na rynku pierwotnym w Łodzi" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Murapol

Łączna sprzedaż lokali w Grupie Murapol wyniosła 1 798 w I poł. 2018 r., z czego 1 422 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, przy czym w II kwartale 2018 r. łączna sprzedaż lokali wyniosła 872, podała spółka. Cel sprzedaży na cały 2018 rok zakłada 3,7 tys. lokali mieszkalnych (wobec 3 605 mieszkań w 2017 r.). "Grupa Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 1,8 tys. mieszkań, czyli o ok. 12% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Cel sprzedaży na cały 2018 rok zakłada 3,7 tys. lokali mieszkalnych. W pierwszym półroczu 2018 roku Murapol przekazał klientom 378 mieszkań. Zakładając kulminację przekazań w drugiej połowie roku, cel na cały br. zakłada przekazanie klientom 2,6 tys. lokali, co oznacza wzrost o ponad 120% w stosunku do poziomu z 2017 r." - czytamy w komunikacie. 

Robyg

Robyg zakontraktował, z uwzględnieniem rezygnacji klientów, 1516 lokali netto w I poł. 2018 roku, podała spółka. Robyg spodziewa się, że ceny mieszkań będą rosły do 15% do końca tego roku. "Kontraktacja 1516 lokali w pierwszym półroczu to wynik zgodny z szacunkami Grupy Robyg, a jednocześnie dobry rezultat, biorąc pod uwagę obecną sytuację w branży budowlanej. Wszyscy deweloperzy mierzą się ze spowolnieniem decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę, przy jednoczesnym niedoborze podwykonawców - co przekłada się na dłuższe terminy realizacji. Jednocześnie trendy rynkowe wskazują, że ceny mieszkań będą rosły do 15% do końca 2018 roku. Grupa Robyg dostosowuje swoją ofertę do popytu na rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu marży. Branża deweloperska w Polsce ma atrakcyjne perspektywy rozwoju, dzięki znaczącym potrzebom mieszkaniowym - które zapewniają ciągłą absorpcję, a także niskim stopom procentowym, jakie prawdopodobnie utrzymają się na obecnym poziomie do końca roku" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie. 

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska Media złożyło wniosek do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Domodi z siedzibą we Wrocławiu, podał Urząd. >>>>  

Polenergia

Dominika Kulczyk, która przejęła 50,2% akcji Polenergii, traktuje spółkę jako inwestycję długoterminową i strategiczną, poinformowała inwestorka. >>>>  

Benefit Systems

- Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems wyniosła 1 097,3 tys. szt. na koniec II kw. 2018 r. wobec 898,9 tys. szt. kart rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała porozumienie z NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność-80, ZZ Elektryków i MZZ Remontów Energetyki ws. zakończenia kwestii spornych w Elektrowni Bełchatów, zgłoszonych do zarządu spółki w październiku ubiegłego roku. >>>> 

J.W. Construction Holding

Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 332 sztuki w II kwartale 2018 r. wobec 449 sztuk rok wcześniej, podała spółka. "Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej emitenta za II kwartał 2018 r. wynosi ok. 50 sztuk" – czytamy w komunikacie. W II kw. 2017 r. liczba lokali, które zostały rozpoznane w przychodach wynosiła 144 sztuki. 

British Automotive Polska

British Automotive Polska zwiększył w czerwcu sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover o 13% r/r do 233 sztuk. Łącznie w I półroczu giełdowa spółka sprzedała do dilerów 1629 samochodów, o 34% więcej niż rok wcześniej. >>>>  

Hawe Telekom 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez zarząd Hawe Telekom w restrukturyzacji propozycji układowych, podał Mediatel. Mediatel poinformował też, że zaprzestaje przekazywania informacji o propozycjach układowych Hawe Telekomu i poda informacje dopiero o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli. >>>>    

Hawe Telekom w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, oraz Huawei Polska zakończyły procedurę podpisywania wynegocjowanych umów w zakresie współpracy technologiczno-handlowej oraz pozostałych wspólnych aktywności biznesowych stron, podał Mediatel. >>>> 

Erbud

Erbud zawarł z Seaside Park sp. z o.o. aneks do umowy o roboty budowlane, przewidujący wykonanie prac wykończeniowych w zespole uzdrowiskowo-hotelowym Seaside Park w Kołobrzegu, podała spółka. Wartość aneksu to 67,59 mln zł. >>>>  

Baltona  

Lagardere Travel Retail (LTR) wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" (PPL) oraz Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" o unieważnienie 14 umów najmu zawartych pomiędzy Baltoną a PPL, podała Baltona. Wartość przedmiotu sporu została określona przez LTR na kwotę 78,9 mln zł. >>>> 

Emperia

Stokrotka, spółka zależna Emperii, osiągnęła w czerwcu 2018 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 225 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w czerwcu 2017 roku o ok. 10,4%. >>>>