Sąd uznał za niedopuszczalne wycofanie propozycji układowych Hawe TelekomWarszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez zarząd Hawe Telekom w restrukturyzacji propozycji układowych, podał Mediatel. Mediatel poinformował też, że zaprzestaje przekazywania informacji o propozycjach układowych Hawe Telekomu i poda informacje dopiero o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli.

"Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez zarząd spółki zależnej emitenta - Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji propozycji układowych, w związku z pracami nad nowymi propozycjami układowymi" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Hawe Telekom złożył 4 lipca 2018 r. nowe propozycje układowe, stanowiące zmianę sposobu restrukturyzacji zobowiązań Hawe Telekom tak, by zapewnić szybsze zaspokojenie wierzycieli w terminie do 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się układu, przypomniano w materiale.

"Nadto zarząd emitenta przekazuje do wiadomości publicznej, iż w jego ocenie, informacje dot. propozycji układowych spółki zależnej, składanych w toku postępowania restukturyzacyjnego nie spełniają wymogów precyzyjnego charakteru tych informacji z uwagi na częste zmiany do jakich dochodzi w toku negocjacji i rozmów prowadzonych z interesariuszami spółki zależnej, przez co nie spełniają one kryteriów określonych w rozporządzeniu MAR w odniesieniu do informacji poufnych. Wobec powyższego emitent zaprzestanie przekazywania ich do wiadomości publicznej. Emitent przekaże natomiast do wiadomości publicznej informację o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli" - czytamy dalej w komunikacie.

Zarząd Hawet Telekom deklaruje jednak, że upubliczni informację o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną także zaakceptowane przez wierzycieli, podkreślono także.

W kwietniu br. wierzyciele Hawe Telekom rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi (zarządu Hawe Telekom i Rady Wierzycieli; ci jednak wycofali swoją propozycję w maju). Procedura głosowania miała zostać zakończona po 3 miesiącach.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

(ISBnews)