"Ze względu na czynniki fundamentalne i wynikające z nich perspektywy gospodarcze, Polska należy do grupy krajów pozytywnie wyróżniających się wśród gospodarek wschodzących. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest uświadamianie tych faktów partnerom Polski" - napisano w oświadczeniu przesłanym przez NBP.