Słowa te padły w wystąpieniu inauguracyjnym Vejjavy na weekendowym szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo- Wschodniej (ASEAN) w Tajlandii.

"Zostaniemy poddani surowej próbie, zarówno jako grupa, jak i jako część szerszego regionu Azji" - ocenił szef rządu w Bangkoku. Wyraził nadzieję, że na spotkaniu kraje ASEAN zdecydują wspólnie, jak walczyć z kryzysem.

Jak oceniają obserwatorzy, problemy gospodarcze zdominują tegoroczny szczyt ASEAN, w odróżnieniu od poprzednich, zazwyczaj koncentrujących się na kwestiach praw człowieka. W recesji znalazł się już Singapur, najprężniejsza z gospodarek tej części świata, gdzie wszystkie kraje są silnie uzależnione od eksportu.

Na ostatnim szczycie ASEAN-u w Dżakarcie ratyfikowano Kartę Stowarzyszenia, przekształcającą tę luźno powiązaną organizację w gremium wzorowane na Unii Europejskiej. Karta przewiduje powołanie do 2015 r. wspólnego rynku w regionie, zamieszkanym przez 500 milionów ludzi.

W skład ASEAN wchodzą Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Birma, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam.