Przewidziana na lata 2006-2009 restrukturyzacja europejskiego przemysłu cukrowniczego spowodowała zmniejszenie o 5,8 mln ton kwot na cukier, czyli prawie tyle, ile chciała Komisja Europejska, wyznaczając sobie w 2006 roku cel redukcji kwot produkcyjnych o 6 mld ton. Po tym ograniczeniu obecna unijna kwota produkcyjna na cukier i izoglukozę zmalała do 14 mln ton (z których 13,3 mln ton przypada na cukier).

W Polsce producenci cukru zrezygnowali w trakcie reformy z kwoty produkcyjnej w wysokości 366,8 tys. ton, otrzymując w zamian odszkodowanie ze specjalnie utworzonego funduszu rekompensacyjnego. Polska kwota na rok 2009/2010 wynosi teraz 1,405 mln ton jeżeli chodzi o cukier i prawie 42,8 tys. ton na izoglukozę.

Największe wycofanie się z produkcji cukru nastąpiło we Włoszech, gdzie kwota produkcyjna zmalała w wyniku reformy o ponad 1 mln ton, a także we Francji (mniej o 683 tys. ton) i Hiszpanii (mniej o prawie 0,5 mln ton).

"Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru" - stwierdziła komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel. - Był to jeden z najważniejszych punktów mojego obecnego mandatu. Nasz sektor cukru rozpaczliwie potrzebował reformy. Bardziej zrównoważona produkcja i ceny gwarantują bardziej konkurencyjną przyszłość naszym producentom".

W lutym 2006 roku ministrowie rolnictwa państw UE przyjęli radykalną reformę sektora cukru UE, który w znacznej mierze pozostawał niezmieniony przez prawie 40 lat. Kluczowym elementem reformy była 36-procentowa obniżka gwarantowanej ceny minimalnej cukru (z 631,9 euro/tonę w roku gospodarczym 2006/2007 do 404,4 euro/tonę od roku gospodarczego 2009/2010) oraz rekompensaty dla rolników i fundusz restrukturyzacji finansowany przez producentów cukru, mający zachęcić niekonkurencyjne cukrownie do wycofania się z sektora.

KE przypomina, że w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego podjęła 13 lutego decyzję o zezwoleniu państwom członkowskim na wcześniejszą wypłatę 100 proc. pomocy restrukturyzacyjnej 2008/2009 w czerwcu 2009 roku.

Zdaniem KE, "podstawy unijnego rynku cukru są wystarczająco prawidłowe i nie ma potrzeby narzucania obowiązkowego wycofywania cukru na bieżący rok gospodarczy 2008/09". Komisarz Fischer Boel, jak poinformowano w komunikacie prasowym, "skłania się do wniosku", że wycofanie zapobiegawcze nie będzie konieczne również w roku 2009/2010. Ocena ta opiera się na "bardzo wstępnych danych szacunkowych" zwłaszcza w odniesieniu do przywozu. W październiku dokonany będzie jej przegląd na podstawie uaktualnionych danych szacunkowych dotyczących produkcji buraków cukrowych i cukru oraz przywozu.