"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2018 r. wynosi 109,6 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej" - napisano.

"Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego wzrosły w stosunku do odnotowanych w czerwcu, odnosząca się do budownictwa – spadła, a do usług – kształtuje się na zbliżonym poziomie. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego" - dodano.

Poniżej tabela z wartościami wskaźnika oraz jego dekompozycją z ostatnich 12 miesięcy:

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel detaliczny usługi diagnoza prognoza
VII.17 102,8 106,3 108,2 110,1 95,9 100,1 105,1
VIII.17 103,4 106,8 110 109,3 96,9 101,6 104,9
IX.17 103,4 106,7 110,8 110,1 96,6 100,3 106
X.17 105,2 109,3 112,1 112,4 97,4 102,8 107,3
XI.17 104,8 108,3 113,2 111,6 97,7 101,5 107,7
XII.17 105,8 108,8 115,8 116 98,6 101,3 109,7
I.18 112,2 115,4 117,2 111,8 107,3 109,1 114,9
II.18 112,9 116,3 118 112,7 107,6 111,5 114,1
III.18 110,1 112,2 117,2 110,7 105,9 106,1 113,4
IV.18 107,9 109,1 116,7 108,6 104,5 102,4 112,5
V.18 109,1 112,7 116,8 107,3 103,3 104,6 112,9
VI.18 109 113,4 116,4 108,5 102 103 114,1
VII.18 109,6 114,7 115,7 109,2 101,8 104,2 114,1

(PAP Biznes)