Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,35 mln zł wobec 31,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,23 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 183,11 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 31,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 628,29 mln zł w porównaniu z 380,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 31,49 mln zł wobec 44,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)