Zysk operacyjny wyniósł 115,95 mln zł wobec 52,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,94 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 125,33 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów w I półroczu 2018 r. o 57,9% r/r, tj. 72,6 mln zł ze 125,3 mln zł na 197,9 mln zł wynika głównie ze wzrostu wolumenu obrotu klientów liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 237,5 tys. lotów r/r, a rentowność jednostkowa o 34,3 zł" - czytamy w komunikacie. 

W I poł. br. liczba nowych klientów zwiększyła się o 23,6% r/r do 10 046, zaś średnia liczba aktywnych klientów wzrosła o 24,7% r/r do 22 135. 

"W kolejnych kwartałach 2018 r. Zarząd będzie dążył do stabilizacji liczby nowych klientów oraz średniej liczby aktywnych klientów na poziomach obserwowanych w poprzednich, rekordowych kwartałach. Ponadto największy potencjał wzrostu biznesu zarząd upatruje w rynku niemieckim, francuskim i Ameryce Łacińskiej" - czytamy dalej. 

Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu, podano też w materiale. 

Ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I półrocze 2018 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie grupy za I półrocze 2018 roku, którego publikacja została przewidziana na 23 sierpnia. 

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.