"W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki KREZUS S.A., oznaczonymi kodem „PLNFI0200019”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" - czytamy na stronie GPW.

Z komunikatu KNF wynika, że w dniu 4 sierpnia 2018 r. spółka Krezus opublikowała dwa raporty, w których - w myśl obowiązujących przepisów (ustawy o ofercie i unijnego tzw. Rozporządzenia MAR) - poinformowała "o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji Spółki przez Taleja Sp. z o.o."

"W ramach podjętych działań nadzorczych KNF ustaliła, że poza Taleja Sp. z o.o. jeszcze inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze oraz osoba blisko związana) byli zobowiązani, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, do poinformowania o istotnych transakcjach zawartych na akcjach Spółki" - uzasadnia w komunikacie KNF powody swojego wniosku.

Rozporządzenie MAR z 2014 roku określa m.in. zasady podawania przez emitentów do publicznej wiadomości informacji poufnych. Mogą one dotyczyć m.in. powiązań kapitałowych osób zarządzających spółkami.

Krezus poinformował raportem bieżącym z 4 sierpnia, że od kwietnia br. spółka Taleja zmniejszyła udział w Krezusie do 30,9817 proc. udziałów w głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW. 

"Powyższa informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja Sp. z o.o. Informacja powyższa została przekazana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu i uzyskaniu niezbędnych danych" - podano wówczas w raporcie Krezusa.

Audytorzy się cenią. Mimo pomyłki w raporcie o GetBacku zarobili miliony

Źródło: PAP/ISBNews