KNF zezwoliła na zmianę statutu BZ WBK wz. z przejęciem części Deutsche BankuWarszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zmianę statutu Banku Zachodniego WBK, polegającą na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N, które otrzyma Deutsche Bank AG, w zamian za wydzieloną część Deutsche Bank Polska (DBPL), podał bank.

"Jednocześnie bank informuje, że wskazana wyżej decyzja KNF stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez bank" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z proponowaną zmianą statutu, kapitał zakładowy zostanie podwyższony poprzez emisję 2 754 824 akcji serii N.

W lipcu br. KNF wydała decyzję zezwalającej na podział DBPL przez wydzielenie części majątku DBPL do BZ WBK w zamian za akcje BZ WBK emitowane dla Deutsche Bank AG. Decyzja KNF stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL.

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL), w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)