Lokum Deweloper miało 7,26 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotowało 7,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,83 mln zł wobec 4,83 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,53 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10,68 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 roku przychody wyniosły 13,5 mln zł, co jest konsekwencją rozpoznania w wyniku 24 lokali (podobnie jak w okresie porównawczym, tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji - większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku w drugiej połowie roku. Potencjał rozpoznań to 973 lokale" - czytamy w raporcie.

Ze względu na rosnącą skalę działalności zanotowano wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu (5,9%) oraz kosztów sprzedaży (14%), podano także.

"Na wysokość kosztów ogólnego zarządu główny wpływ miały koszty związane z nabytymi nieruchomościami za sprawą wyższych obciążeń z tytułu podatków od nieruchomości. Wzrost kosztów sprzedaży związany jest głównie z rozpoczęciem i zintensyfikowaniem działań sprzedażowych wrocławskich inwestycji Lokum Di Trevi, Victoria i Vena oraz inwestycji krakowskich - Vista i Siesta. Wynik netto grupy był w pierwszym półroczu 2018 roku niższy o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. grupa realizowała we Wrocławiu 1 664 lokale w 3 lokalizacjach i prowadziła prace przygotowawcze dla 5126 lokali w nowych lokalizacjach - Lokum Smart City oraz inwestycjach przy ul. Jaskółczej - Lokum Villa Nova, ul. Gnieźnieńskiej - Lokum Porto i ul. Góralskiej (liczba obejmuje lokale z inwestycji Lokum Smart City, Lokum Porto i przy ul. Góralskiej, które zrealizowane zostaną po 2021 roku), podano także.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 40,61 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)