"To są bardzo dobre wyniki, poprawiamy rentowność, poprawiamy dochody we wszystkich liniach biznesowych. Dokonujemy bardzo mocno transformacji po stronie bankowości detalicznej(..). Upraszczamy procesy i to wszystko jest odzwierciedlone w naszych wynikach" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

Pekao poinformowało, że skonsolidowany zysk netto banku w pierwszym półroczu br. wyniósł 932,1 mln zł, co przełożyło się na wzrost o 7,3 proc. rok do roku.

"Zwiększamy zyski o 7,3 proc. Jest to z wyłączeniem jednorazowego odpisu na program dobrowolnych odejść - około 50 mln zł" - powiedział prezes. Dodał, że bank odnotowuje "bardzo silne wzrosty praktycznie we wszystkich obszarach działalności biznesowych".

"Podtrzymujemy prognozę dwucyfrowego wzrostu zysku netto w tym roku" – powiedział prezes. W lutym tego roku prezes Krupiński informował, że bank liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku.

"Zgodnie z założonymi celami Strategii 2020, dynamicznie zmieniamy Bank Pekao w lepszą i bardziej efektywną organizację co pokazały wyniki drugiego kwartału i całej pierwszej połowy 2018 roku. Każdy kolejny kwartał to wdrażanie nowych inicjatyw produktowych oraz dalsze upraszczanie i ulepszanie procesów obsługi naszych klientów" - powiedział.

Podkreślił, że realizacja strategii umożliwiła także poprawę o 6,6 proc. zysku operacyjnego brutto. Ponadto bank poprawił kluczowe wskaźniki rentowności, jak m.in. marży odsetkowej o 5 pb do 2,82 proc, czy wskaźnika ROE - wzrost do 8,2 proc. o 24 bp rok do roku.

"W dalszym ciągu mamy bardzo silną pozycję po stronie kapitałowej. Podtrzymujemy naszą deklarację co do możliwości wypłaty 100 proc. dywidendy z zysku tego roku" - dodał.

Pekao SA został założony w marcu 1929 r. Jak informuje bank, obsługuje ponad 5 milionów klientów, a co druga polska firma jest jego klientem. Od 1998 r. bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. Bank Pekao zatrudnia ponad 15 tys. osób. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta