"Komisja Nadzoru Finansowego [...] potwierdziła identyfikację dziesięciu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz dodatkowo zidentyfikowała jeden bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym. Na tej podstawie KNF zdecydowała również o nałożeniu lub utrzymaniu stosownych buforów kapitałowych" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z decyzją z 31 lipca br., KNF zidentyfikowała Alior Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Komisja podwyższyła także dla PKO Banku Polskiego bufor do wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wobec 0,75% wcześniej. Dla Banku Pekao bufor został podwyższony do 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wobec 0,50% wcześniej, zaś dla mBanku bufor wynosi 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wobec 0,75% wcześniej. 

W tym samym komunikacie KNF podała, że uchyliła decyzje z  4 października 2016 r. identyfikujące Getin Noble Bank oraz Bank Millennium jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nakładające na te banki bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym. 

Dla Banku Zachodniego WBK, ING Banku Śląskiego bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym pozostały na poziomie 0,50% łącznej ekspozycji na ryzyko, zaś dla Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Handlowego w Warszawie i Deutsche Bank Polska - na poziomie 0,25%. 

Komisja zidentyfikowała jako inne instytucje o znaczeniu systemowym również Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank, ale nie zdecydowała o nałożeniu na te banki buforów kapitałowych. 

Identyfikacja przez KNF innych instytucji o znaczeniu systemowym odbywa się w oparciu o następujące kryteria: wielkość, znaczenie dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, znaczenie działalności transgranicznej oraz wzajemne powiązania z systemem finansowym, podano.