Konsorcjum Ferrovialu i Budimeksu ma ugodę z PPL ws. terminala OkęcieWarszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Konsorcjum firm Ferrovial Agroman, Budimex i Estudio Lamela zawarło z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" ugodę sądową w związku ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu - "Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną", toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), podał Budimex.

"Stronami ugody jest konsorcjum firm: Ferrovial Agroman S.A. z siedzibą w Madrycie, działająca przez Oddział w Polsce, Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, Estudio Lamela S.L.P. z siedzibą w Madrycie, działająca przez Oddział w Polsce jako powód i pozwany wzajemny oraz Przedsiębiorstwo Państwowe 'Porty Lotnicze' z siedzibą w Warszawie (PPL) jako pozwany i powód wzajemny. Udział Budimex S.A. w Konsorcjum wynosi 40%" - czytamy w komunikacie.

"W opinii zarządu Budimex S.A., ugoda jest korzystna dla obu Stron sporu i może mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy Budimex, co będzie dokładnie oszacowane po końcowym rozliczeniu Kontraktu przez lidera - Ferrovial w trzecim kwartale 2018 r." - napisano dalej.

Na mocy ugody zapłata przez PPL na rzecz konsorcjum obejmuje należności wyłącznie z tytułu zrealizowanych robót i dostaw, w tym z tytułu kwot zatrzymanych, podkreślił Budimex.

"Na mocy ugody strony zrzekły się wzajemnie wszelkich pozostałych roszczeń objętych ww. postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz zniosły wzajemnie koszty postępowania. Zrzeczenie konsorcjum nie obejmuje roszczeń o zapłatę przez PPL na rzecz konsorcjum kwoty wynikającej z ugody" - podano także w materiale.

Zawarcie ugody potwierdza polubowne rozwiązanie przez strony łączącego strony kontraktu oraz zakończenie wszelkich sporów związanych z jego realizacją, podsumował Budimex.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)