Herkules skupił w kolejnej transzy 1 mln walorów, ma 10,69% akcji własnychWarszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Herkules nabył w drugiej transzy skupu akcji własnych 1 mln walorów, stanowiących 2,3% kapitału zakładowego. Łącznie spółka posiada już 10,69% akcji przeznaczonych do umorzenia, podała firma.

"Sierpniowa oferta skupu cieszyła się dużym zainteresowaniem - Akcjonariusze złożyli zapisy na 31,5 mln akcji po 4,2 zł, tj. ok. 40% powyżej kursów rynkowych z ogłoszenia trwania skupu. Prowadzącym program jest Dom Maklerski Noble Securities" - czytamy w komunikacie.

Spółka prowadzi już drugi buy back, który ma na celu nabycie 3,5 mln szt. walorów w cenie nie niższej niż 4 zł w terminie do końca 2019 r. Pierwszy program skupu akcji własnych zakończył się 31 grudnia 2017 r., podczas realizacji którego skupionych zostało 2 643 035 akcji. Zarząd spółki na mocy decyzji walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. skierował do KRS wniosek o ich umorzenie, przypomniano w materiale.

Poza akcjami skupionymi w pierwszym buy backu spółka posiada łącznie 2 000 000 akcji własnych przeznaczonych do umorzenia, co łącznie stanowi 10,69% kapitału zakładowego, podano także.

"Proponowana cena jest bardziej atrakcyjna wobec bieżącego kursu giełdowego, wskazującego w naszej ocenie, ale jednocześnie w ocenie rady nadzorczej spółki, której zgodę na wskazaną cenę zarząd uzyskał, na niedowartościowanie walorów spółki Herkules. Jest rzeczą oczywistą, że realizowany program skupu spowoduje wzrost wartości spółki przypadającej na 1 akcję" - powiedział prezes Grzegorz Żółcik, cytowany w komunikacie.

"Zarząd spółki podtrzymuje w dalszym ciągu zdanie co do faktu, iż cena ta nadal nie oddaje perspektyw grupy i jej rosnącej pozycji rynkowej. W związku z powyższym nie wykluczamy, że ogłoszenie trzeciej transzy nastąpi w terminie wcześniejszym, niż wyznaczona przez walne zgromadzenie data zakończenia drugiego buy backu" - dodał prezes.

Liczba ofert sprzedaży znacząco przekroczyła maksymalną liczbę akcji, którą zamierzała nabyć

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)