Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate odnotowało 16,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 25,39 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Net operating income (NOI) wyniósł 13,06 mln euro wobec 7,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,26 mln euro w II kw. 2018 r. wobec 11,29 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 23,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,26 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 35,04 mln euro w porównaniu z 20,97 mln euro rok wcześniej.

"Śródroczny raport i sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2018 r., podlegające zbadaniu przez biegłego rewidenta, zostaną opublikowane dnia 19 września 2018 r. [...]. Wyniki finansowe, o których mowa powyżej, mają charakter wstępny i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za I półrocze 2018 roku mogą odbiegać od wielkości zaprezentowanych w załączeniu" - czytamy w komunikacie.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)