- Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w sierpniu 2018 roku wyniosła 8,96 USD/bbl wobec 7,69 USD/bbl w lipcu - poinformowała grupa na stronie internetowej.

- Spółka windykacyjna Kredyt Inkaso liczy na utrzymanie dwucyfrowych wzrostów przychodów, w całym roku obrotowym planuje zainwestować w zakupy portfeli sto kilkadziesiąt milionów złotych. Spółka chce poprawić efektywność; uprości strukturę kapitałową grupy i zmieni system informatyczny - poinformował PAP Biznes Maciej Szymański, prezes spółki.

- Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w sierpniu 2018 roku o 145 netto, w ujęciu miesiąc do miesiąca - podała spółka w komunikacie.

- Spółka Haifo kupiła w ramach wezwania 1.040.858 akcji spółki AB Avia Solutions Group, po cenie 15,18 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi 4 września 2018 roku.

- Budżet kolejnej gry 11 bit studios może być wyższy niż w przypadku "Frostpunka" i wynieść ok. 20 mln zł - poinformował prezes spółki Grzegorz Miechowski. Szanse na premierę gry w przyszłym roku są "nieduże" - dodał. Prezes jest przeciwny wypłacie przez spółkę dywidendy ze względu na plany rozwoju biznesu.

- Jacek Babiński został nowym wiceprezesem Pekao TFI - poinformował fundusz w komunikacie prasowym. Będzie odpowiadał za pion zarządzania aktywami.

- Spółka zależna Kruka wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 302 mln euro (1,3 mld zł) - poinformowała spółka w komunikacie.

- Wynik brutto grupy LC Corp za pierwsze półrocze 2018 roku będzie wyższy o 36,6 mln zł z powodu znaczących zmian kursu euro oraz aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - podał deweloper w komunikacie.

- Norges Bank Investment Management wypowiedział umowę z Altus TFI na zarządzanie portfelem inwestycyjnym - podał Altus TFI w komunikacie. Zgodnie z polityką NBIM większość aktywów zarządzanych w ramach mandatu powinna zostać przetransferowana w ciągu jednego dnia roboczego.

- Unimot zdecydował o zawieszeniu projektu aplikacji mobilnej Tankuj24 - poinformowała spółka w komunikacie. W związku z zawieszeniem projektu spółka dokonała odpisu aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 988 tys. zł, co wpłynie na wynik finansowy w III kwartale 2018 r.

- Skonsolidowane przychody CCC za sierpień 2018 roku wyniosły 405 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 37 proc. - poinformowała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody CCC wyniosły 2.835,5 mln zł i były wyższe rdr o 16 proc.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================