STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-06
IRDN /IRDN Index 331,45
sIRDN /sIRDN Index 370,26
offIRDN / offIRDN Index 244,76
IRDN24 /Base 318,86
IRDN8.22 /Peak 365,36
IRDN23.7 / Offpeak 241,37
TGe24 320,23
TGeBase 324,90
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 80 338,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 396 920,10

Źródło: Giełda Energii SA