W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE, PFR i NCBR zainwestuje 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy. Chodzi o obszary Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data. Umowę o utworzeniu funduszu SpeedUp Energy Innovation (SEI) podpisano w środę na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy w obecności premiera Mateusza Morawieckiego.

"PGE Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, PFR Ventures, spółka z Grupy PFR, SpeedUp Group oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyły wspólnie fundusz SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures (SEI). Celem nowego funduszu corporate venture capital (CVC) są inwestycje w start-upy w zaawansowanej fazie wzrostu. Docelowo kapitalizacja nowego funduszu ma wynieść 100 mln zł" - czytamy w wydanym wspólnym komunikacie.

W ciągu 5-letniego okresu inwestycyjnego SEI planuje ok. 12 wejść kapitałowych oraz kilka inwestycji kontynuacyjnych. Nowy fundusz ma być szczególnie zainteresowany spółkami o wysokim potencjale generowania przepływów finansowych oraz wysokim potencjale technologicznym.

"Utworzenie SEI to kolejny krok w rozwoju silnego zaplecza innowacji w Grupie PGE. Nowe modele biznesowe, które wdrażane są w Grupie, umożliwiają poszerzanie działalności PGE również na rynkach kapitałowych. Zawarta umowa inwestycyjna z PFR jest tego dowodem i świadczy o sukcesywnym budowaniu pozycji PGE na rynku Venture Capital w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym po stronie PGE za realizację tego typu przedsięwzięć jest PGE Ventures, który pełnić będzie rolę inwestora i będzie mieć wpływ na politykę inwestycyjną funduszu SEI" - czytamy.

Tego właśnie w polskiej gospodarce potrzebujemy, takie są realne potrzeby w sektorze energetycznym - mówił Morawiecki po podpisaniu umowy. Jak dodał, innowacyjność jest pieśnią przyszłości, wsparta kapitałem i doświadczeniem z pewnością przyniesie polskiej gospodarce korzyści i w niedalekiej przyszłości będzie elementem rozwoju.

Według prezesa PGE Henryka Baranowskiego, pieniądze, którymi będzie dysponował SEI zostaną przeznaczone na rozwój najbardziej innowacyjnych start-upów technologicznych. Wzrost ich wartości może przynieść wymierne korzyści dla całego polskiego przemysłu - dodał Baranowski. Podkreślił też, że dzięki działalności SEI, Grupa PGE będzie obecna na każdym etapie rozwoju młodych spółek, posiadając jednocześnie dostęp do innowacyjnych technologii, wypracowywanych przez najbardziej dojrzałe start-upy.

Według PFR, wśród strategicznych celów SEI znajduje się zwiększenie dostępności finansowania dla młodych i innowacyjnych firm. "Cel ten jest realizowany m.in. przez PGE Ventures, które wspólnie z niezależnymi inwestorami, poprzez niezależne fundusze planuje zainwestować w start-upy ok. 4,5 mld zł. Jednym z takich niezależnych podmiotów jest SEI" - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

Prezes zarządu PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz tłumaczy, że funduszem będzie zarządzał profesjonalny zespół, którego zadaniem będzie – niezależnie od źródeł kapitału – inwestowanie środków na zasadach rynkowych. "Celem funduszu będzie maksymalizowanie wartości spółek, w które zainwestuje oraz maksymalizacja wartości całego portfela aktywów dla inwestorów" – zaznaczył.

Z kolei dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Maciej Chorowski wskazał, że nowy fundusz "jest dużym krokiem w rozwoju polskiego systemu wspierania projektów B+R". "To także najlepsze potwierdzenie, że zeszłoroczną decyzją o powołaniu Funduszu Funduszy (FoF) NCBR odpowiedział na konkretne potrzeby innowatorów dotyczące kolejnych rund finansowania projektów badawczych. SEI doskonale uzupełni portfolio instrumentów finansowania projektów badawczo-rozwojowych, które start-upom oferują takie instytucje jak NCBR czy Grupa PFR" - powiedział.

Jak napisano w komunikacie, dzięki działalności inwestycyjnej funduszu SEI, Grupa PGE będzie obecna na każdym etapie rozwoju młodych spółek, posiadając jednocześnie dostęp do innowacyjnych technologii, które wypracowywane są przez najbardziej dojrzałe start-upy. Ponadto obszary inwestycyjne funduszu SEI są zbieżne z prowadzoną przez nas działalnością biznesową.

W komunikacie przekazano, że wspólny fundusz PGE Ventures, PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań to pierwszy na świecie instytucjonalny Fundusz Funduszy CVC (FoF) – PFR NCBR CVC FIZ. Jego środki pochodzą w połowie z funduszy europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures będzie współfinansowany w stosunku 1:1 ze środków Funduszu Funduszy oraz PGE Ventures. Celem funduszu SEI są inwestycje w technologiczne start-upy powiązane z szerokim łańcuchem wartości Grupy PGE lub charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i potencjałem wzrostu.

"Nowy fundusz będzie szczególnie zainteresowany spółkami o wysokim potencjale do generowania przepływów finansowych oraz charakteryzującymi się wysokim potencjałem technologicznym. W ramach kryteriów inwestycyjnych fundusz SEI przewiduje, że potencjalne projekty inwestycyjne muszą znajdować się przynajmniej w fazie early growth. Ponadto projekty te muszą generować przychody z działalności, a zapotrzebowanie kapitałowe powinno być przeznaczone przede wszystkim na ekspansję rynkową" - czytamy.

Kapitalizacja Funduszu Funduszy PFR NCBR CVC wynosi w przybliżeniu 200 mln euro, co odpowiada ok. 865 mln zł. Maksymalna kapitalizacja funduszy kapitałowych może wynieść nawet 320 mln zł, a środki przeznaczone na jedną inwestycję 60 mln zł.

>>> Czytaj też: Powstanie metropolia binarna Warszawa-Łódź? Wild: CPK będzie potężnym impulsem inwestycyjnym