Rentowność banków do 6-7 proc. Mimo to, jak mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, polski sektor bankowy jest stabilny i generalnie jest w dobrej kondycji. „Kiedy mówimy, że przeciętna rentowność w sektorze waha się między 6 a 7 proc. to oznacza, że są banki, które mają wyższą rentowność i banki, które mają znacznie niższą rentowność. To następstwo przede wszystkim wysokich obciążeń sektora bankowego, ale także zmniejszenia aktywności w niektórych obszarach – przede wszystkim myślę o działalności kredytowej”.

„To interesujące, że mamy wysoki, utrzymujący się wzrost gospodarczy, a jednocześnie zmniejszone tempo rozwoju sektora bankowego” – dodaje Pietraszkiewicz.

Zobacz całą rozmowę: