Skarbiec będzie zwiększał aktywa w odpowiedzi na limity opłaty za zarządzanie


Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding - w związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, wprowadzającym limit wysokości opłaty stałej za zarządzanie od 3,5% w 2019 r. do 2% w 2022 r. - zamierza zwiększać aktywa organicznie oraz poprzez przejęcia, kontynuować poprawę wyników inwestycyjnych funduszy oraz wprowadzić optymalizację kosztową, poinformowali przedstawiciele spółki.
"Projekt z sierpnia różni się od grudniowego - opłaty mają być niższe - stawki od 3,5% w 2019 roku spadają w 2022 do 2%. Na dziś to rozporządzenie dotyczyłoby 12 z 39 funduszy Skarbca z aktywami na poziomie 1 560 mln zł. Spadek wyniku związany ze zmianą stawek wyniósłby od 4% do 32%. W tych czterech latach najmniejszy wpływ jest w pierwszym roku, w kolejnym roku spadek wyników na zarządzaniu wyniósłby 30%, przy założeniu, że realizujemy tylko te rzeczy, które mamy w budżecie" - powiedział wiceprezes i CFO Skarbiec Holding Andrzej Sołdek podczas spotkania z dziennikarzami.
Wskazał, że odpowiedź Skarbca na te zmiany to po przede wszystkim zwiększenie aktywów funduszy, którymi zarządza, aby "zasypać" tę lukę i przy podobnym poziomie kosztów stałych uzyskiwać wyższe przychody.
"My jako zarząd planowalibyśmy zwiększenie aktywów pod zarządzaniem dzięki organicznemu wzrostowi i oprócz tego rozglądamy się za możliwością pozyskania aktywów poprzez akwizycje. Jednym ze sposobów jest list intencyjny z Trigonem. Druga rzecz to zwiększanie komponentu opłaty zmiennej - my dostarczamy lepszy wynik funduszu, a opłata jest pobierana tylko wtedy, gdy wynik jest dodatni. Trzecia kwestia to optymalizacja kosztowa" - powiedział Sołdek.
Ministerstwo Finansów opublikowało 24 sierpnia rozporządzenie dotyczące limitu wynagrodzenia za zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych, w którym określiło maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego TFI za zarządzani funduszem inwestycyjnym (FIO i SFIO) - limit 3,5% będzie obowiązywał w 2019 r., zaś w 2022 spadnie do 2%. Ustalony limit dotyczy wszystkich funduszy - bez względu na realizowaną strategię inwestycyjną.
Jak poinformowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Ewa Radkowska-Świętoń, proces przejmowania zarządzania funduszami Trigon TFI technicznie potrwa ok. kilku tygodni. Obecnie Skarbiec negocjuje szczegółowe umowy, zaś wszystkie zgody korporacyjne zostały już uzyskane.
"Uzgodniliśmy z Trigonem, że chcemy przejąć zarządzanie funduszami. Przejęcie zarządzania oznacza, ze wszystkie przychody są w funduszach Trigona, my odpłatnie zarządzamy tymi funduszami. Chcemy też przejąć zarządzanie ryzykiem i wziąć odpowiedzialność za wynik funduszy. To horyzont liczony w tygodniach, nie miesiącach. W następnym etapie mówimy o przeniesieniu funduszy z Trigona do Skarbiec TFI. Wówczas stałby się w pełni funduszem Skarbca. To wymaga szeregu zgód regulacyjnych, w tym KNF, bo to jest dłuższy proces" - powiedziała Radkowska-Świętoń podczas spotkania.
Dodała, że list intencyjny podpisany w Trigonem zakłada przejęcie zarządzania pięcioma funduszami o aktywach o łącznej wysokości ok. 600 mln zł.
"My sobie uzgodniliśmy fundusze biorąc pod uwagę nasze kompetencje, które mamy u siebie, stąd nasz nacisk na fundusze zagraniczne. Jeśli chodzi o następne, to nie zamykamy listy, ale to nie jest tak, że mamy kolejne w pipeline" - zaznaczyła prezes.
Skarbiec TFI - spółka zależna od Skarbiec Holding - i Trigon TFI podpisały pod koniec sierpnia br. umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi. Jeden z wariantów współpracy zakłada podział Trigon TFI przez wydzielenie i przeniesienie na Skarbiec TFI zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Radkowska-Świętoń wskazała, że konsolidacja rynku zarządzania aktywami jest nieuchronna i Skarbiec będzie w niej uczestniczył.
"Generalnie wszyscy zdają sobie sprawę, że konsolidacja tego rynku jest koniecznością. Staramy się nie opowiadać niepewnych historii. Każdy rozmawia z każdym, ale nie każda rozmowa kończy się umową" - powiedziała, zapytana, czy Skarbiec prowadzi rozmowy ws. akwizycji.
Dodała, że na rynku jest miejsce dla niezależnych TFI, które mają m.in tę przewagę, że mogą szybciej dostosować ofertę do zmieniających się warunków rynkowych i zaoferować klientom bardziej niszowe produkty.
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.
(ISBnews)