Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - LC Corp odnotował 147,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 42,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 222,66 mln zł wobec 35,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 487,71 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 354,46 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym półroczu 2018 r. uzyskane przychody wynikały z działalności deweloperskiej spółek z grupy prowadzonej na rynku krajowym na terenie Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Łodzi. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 r. sprzedano 990 mieszkań i lokali usługowych (umowy przedwstępne sprzedaży/umowy deweloperskie; po uwzględnieniu odstąpień), tj. o 4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a przekazano aktami notarialnymi 1 312 mieszkań i lokali usługowych (sprzedaż wykazywana w rachunku wyników), tj. o 55% więcej niż w pierwszym półroczu 2017" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 74,91 mln zł wobec 21,68 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)