Inpro miało 4,74 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Inpro odnotowało 4,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,18 mln zł wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,2 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 37,32 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 11,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106,53 mln zł w porównaniu z 81,86 mln zł rok wcześniej.

"W okresie styczeń - czerwiec 2018 roku grupa Inpro zanotowała 30 % wzrost przychodu ze sprzedaży w porównaniu do porównywalnego okresu roku 2017 (wzrost do poziomu 106.533 tys. zł). Tempo wzrostu zysku netto było jednak wolniejsze niż tempo wzrostu przychodów - zysk netto wzrósł bowiem o 15 % do wartości ok. 12,1 mln zł. Na spadek rentowności w pierwszym półroczu 2018 roku w porównaniu do ubiegłego roku wpłynęła m.in. struktura wydawanych lokali w Inpro – duży ich procent stanowiły lokale z projektu Optima I, objętego programem MDM. Dodatkowo koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu łącznie utrzymały się na wysokim poziomie, porównywalnym do stanu z pierwszego półrocza 2017 r. (wysoki poziom kosztów sprzedaży w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania niesprzedanych lokali i prowizji pośredników sprzedaży lokali). W analizowanym okresie grupa kapitałowa Inpro przekazała łącznie 277 lokali mieszkalnych i było to o 71% więcej niż w I półroczu 2017 roku, kiedy to grupa wydała 162 mieszkania" - podano w raporcie.

Przeważająca część obrotów spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę roku 2018, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 9,03 mln zł wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)