Capital Park miał 31,43 mln zł zysku netto, 26,21 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.


Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Capital Park odnotował 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 106,18 mln zł wobec 27,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk zaktualizuj i wyceny nieruchomości wyniósł 83,41 mln zł wobec 8,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 35,27 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 30,43 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 54,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z wynajmu w wysokości 70,3 mln zł w porównaniu z 60,04 mln zł rok wcześniej.
Portfel nieruchomości zarządzany przez Grupę obejmuje łączną obecną i planowaną powierzchnię około 304 tys. m2, o łącznej wartości (z uwzględnieniem inwestycji joint venture) wynoszącej 2,6 mld zł na koniec I półrocza 2018 r. oraz docelowej wartości wynoszącej 3,7 mld zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 13,86 mln zł wobec 12,89 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)