Atende chce wydzielić działalność operacyjną do nowej spółki zależnejWarszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Atende uchwalił rozpoczęcie procesu wydzielenia działalności operacyjnej do nowej spółki zależnej, podała spółka.

"Podział spółki nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z działalnością operacyjną, na spółkę zależną, zgodnie z art. 529 § 1 ust. 4 KSH. W Atende zostaną zachowane składniki materialne i niematerialne związane z funkcjami zarządczymi dla grupy kapitałowej Atende wraz z udziałami i akcjami w spółkach zależnych" - czytamy w komunikacie.

Głównym celem tych działań jest uporządkowanie struktury organizacyjnej oraz przyspieszenie rozwoju w Grupie Atende w zakresie integracji systemów teleinformatycznych. Reorganizacja otworzy nowe możliwości rozwoju w ramach grupy kapitałowej, konsolidacji rynku i pozyskiwania kapitału, co z kolei przełoży się na dalsze umocnienie pozycji rynkowej Atende w segmencie integracji systemów teleinformatycznych, podano także.

"Podział Atende zostanie przeprowadzony zgodnie z planem podziału, który zostanie sporządzony i uzgodniony pomiędzy spółką a spółką zależną oraz w zgodzie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami aktów wewnętrznych obu spółek. Zakończenie procedury podziału spółki planowane jest na I połowę 2019 roku. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia podziału podejmą właściwe organy spółki oraz spółki zależnej" - czytamy dalej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)