Echo miało 75,81 mln zł zysku netto, 50,58 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 75,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 126,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W drugim kwartale Grupa wypracowała 76 mln zł zysku netto, na co wpłynęło przede wszystkim przekazanie klientom 104 mieszkań oraz wzrost wartości budowanych projektów komercyjnych - w tym między innymi Galerii Młociny. Zgodnie z naszą strategią, zbyliśmy większość akcji EPP. Operacja ta przyniosła ok. 40 mln euro wpływów. Utrzymujemy wysoką pozycję gotówkową, a wskaźnik zadłużenia netto do wartości aktywów utrzymuje się na stabilnym poziomie 29%. Nasza silna pozycja finansowa to dobry punkt wyjścia dla przyszłego rozwoju i dalszego umacniania grupy" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście dołączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 50,58 mln zł wobec 45,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,38 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 101,18 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 126,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 189,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 190,76 mln zł w porównaniu z 174,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 17,17 mln zł wobec 41,95 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kw. 2018 r. marża na sprzedaży mieszkań wzrosła do 33% z 28% kwartał wcześniej, podał także prezes.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)