Przed komisję mają się stawić byli wiceministrowie w resorcie finansów: Jacek Dominik, Katarzyna Zajdel - Kurowska, Elżbieta Chojna - Duch, Stanisław Gomułka, Dariusz Daniluk, Ludwik Kotecki, Maciej Grabowski i Dominik Radziwiłł.

Komisja przesłucha też prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, który - jak podkreślił Horała - jako minister sprawiedliwości był szefem prokuratury.

"Będziemy więc mieli wszystkich szefów prokuratury" - zaznaczył. Przewodniczący podkreślił, że Kwiatkowski interesuje komisję również jako szef NIK, "która badała kwestie związane z systemem podatkowym, udzielała różnych rekomendacji".

Komisja w środę zdecydowała też o wezwaniu prezesa związku Importerów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Michała Kanownika.

"Ta branża była jedna z tych, w których nieprawidłowości były szczególnie częste" - dodał Horała. Komisja zebrała się w środę na drugim, organizacyjnym i zamkniętym posiedzeniu.