"To kolejna kamienica reprywatyzowana metodą +na ducha+, kolejny odcinek serialu +Miasto duchów+ Hanny Gronkiewicz-Waltz" - powiedział Kaleta na konferencji prasowej przed kamienicą przy ulicy Smolnej 32. Przypomniał, że właścicielami nieruchomości byli po połowie: Czesław Jerzy Słubicki oraz Stanisław i Maria Surzyccy. Jak dodał, w czasie działań wojennych nieruchomość została zniszczona.

Kaleta powiedział, że w 1955 r. odmówiono reprywatyzacji tej nieruchomości m.in. z powodu tego, że państwo Surzyccy nie żyli, co wskazano w dokumentach.

Już w latach urzędowania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz - jak mówił wiceprzewodniczący komisji - ratusz zdecydował o wyznaczenie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu Stanisława i Marii Surzyckich, aby dokonać reprywatyzacji budynku przy Smolnej 32.

Prezydent m.st. Warszawy decyzją z dnia 3 października 2008 r. ustanowił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na 99 lat. Stanisław Surzycki miałby wówczas 134 lata, a Maria Surzycka miałaby 124 lata.

Jak mówił Kaleta, sprawą nieruchomości komisja weryfikacyjna zajmie się na posiedzeniu niejawnym.