Przedmiotowa kontrola obejmuje swoim zakresem rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r., przypomniano.

"Z analizy treści protokołu wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2013 r. spółka niewłaściwie ujęła:

(1) przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k.,

(2) koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych" - czytamy w komunikacie.

W przypadku podtrzymania ww. ustaleń w ewentualnej decyzji ŚUCS, spółka szacuje, iż wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jaka mogłaby zostać nałożona na spółkę, wyniesie ok. 47 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 21 mln zł z tytułu odsetek, podano.

"Spółka nie zgadza się z ustaleniami protokołu, gdyż w opinii zarządu wnioski ŚUCS zawarte w protokole nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań" - czytamy dalej.

Jednocześnie, spółce przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu w terminie 14 dni, z czego spółka zamierza skorzystać w obszernym zakresie, podsumowano.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

>>> Polecamy: Związki zawodowe nie będą mogły dalej blokować zmian warunków pracy